Hoàn thành công tác quy hoạch tổng thể dự án Nam Bitsa, các tòa nhà 7-10

30.09.2021
Vào cuối tháng 9 năm 2021, chúng tôi hoàn thành khối lượng công việc lớn để lập ra bản quy hoạch tổng thể chi tiết cho giai đoạn 2 của dự án Nam Bitsa

Tổng diện tích căn hộ là 258.000 m2. Nền tảng của dự án dựa trên danh mục các giải pháp tiêu chuẩn để tái sử dụng EURO-MÔĐUN (được phát triển cho DSK-1 vào năm 2020-2021 với sự tham gia của STTK (Tây Ban Nha).

Đọc thêm thông tin về dự án DSK-1 mới được lên kế hoạch sử dụng công nghệ Euro-Môđun.
http://www.dsk1.ru/press-centr/news/1011
Mát-xcơ-va
Phố Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, tòa nhà 9, văn phòng 3
105120
Open Urban
tel: 8 800 101 97 09
email: contacts@openurban.ru