Open Urban - Типовые решения

2021
Danh mục các phân đoạn tái sử dụng cho THXDN Primorye
2019
Danh mục các phân đoạn tái sử dụng cho THXDN-1
2018
Danh mục các phân đoạn tái sử dụng cho tập đoàn FSK-Leader
Mát-xcơ-va
Phố Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, tòa nhà 9, văn phòng 3
105120
Open Urban
tel: 8 800 101 97 09
email: contacts@openurban.ru