Danh mục các phân đoạn tái sử dụng cho các công trình xây dựng nhà ở tấm ghép lớn THXDN-1 (EURO MÔ-ĐUN)

2019
Chiến lược tiêu chuẩn hóa cho các phân đoạn nhà ở của THXDN-1 được phát triển trên cơ sở một hệ thống mô-đun.

Trong khuôn khổ của dự án, hơn 100 biến thể của các phân đoạn tiêu chuẩn đã được thực hiện, và các giải pháp kỹ thuật đã được phát triển cho tất cả các biến thể đó, có tính đến việc tiêu chuẩn hóa tối đa và giảm tổn thất diện tích sử dụng.

Mỗi phân đoạn được chia thành hai loại mô-đun chính, phù hợp với bố cục căn hộ đã được phê duyệt. Các mô-đun bên sườn và trung tâm được hình thành từ các căn hộ riêng lẻ hoặc nhóm căn hộ, có trong danh mục các loại căn hộ.

Sê-ri EURO MÔ-ĐUN được công ty THXDN-1 tích cực sử dụng trong các dự án xây dựng nhà ở tấm ghép lớn khác nhau ở Mát-xcơ-va và ngoại ô Mát-xcơ-va.
DỰ ÁN

  • Năm: 2019–2021
  • Vị trí: Khu vực Mát-xcơ-va
  • Khách hàng: THXDN-1
Mát-xcơ-va
Phố Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, tòa nhà 9, văn phòng 3
105120
Open Urban
tel: 8 800 101 97 09
email: contacts@openurban.ru