Danh mục các phân đoạn tái sử dụng - THXDN-Primorye

Tháng Sáu.2022
Đã hoàn thành việc phát triển công cụ tạo mặt tiền cho danh mục mới gồm các phân đoạn có thể tái sử dụng THXDN-Primorye

Khách hàng: cty TNHH "DSK-Primorye"
Phạm vi công việc: khái niệm về các giải pháp mặt tiền

Công cụ thiết kế mặt tiền đặt ra các quy tắc hình thành mặt tiền cho một danh mục mới các phân đoạn tái sử dụng cho các nhà ở, được thực hiện bằng công nghệ xây dựng nhà ở tấm ghép lớn. Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa cung cấp nhiều loại diện mạo mặt tiền cho 4 loại phân đoạn - 9, 17 và 25 tầng, tùy thuộc vào loại tòa nhà, sự thay đổi về số tầng và kích thước của các khu phố.

Dự án có tính đến tính khả thi về kinh tế và sự ổn định của việc cung cấp nguyên vật liệu. Bất kể sự điển hình hóa, các giải pháp vẫn rất đa dạng và tạo thành một diện mạo kiến ​​​​trúc dễ nhận biết vốn có trong loạt nhà công nghiệp mới của DSK-Primorye.
Mát-xcơ-va
Phố Nizhnyaya Syromyatnicheskaya, 10, tòa nhà 9, văn phòng 3
105120
Open Urban
tel: 8 800 101 97 09
email: contacts@openurban.ru